Udlicitering af rekruttering i et firma til et erfarent bureau har et væld af plusser

Er rekruttering [http://www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Rekruttering.aspx] af nyt personale blevet en byrde, der tager for mange ressourcer for jeres virksomhed? Løsningen kan være at uddelegere jeres opgaver ift. rekruttering til et vikar- eller rekrutteringsbureau. Derpå kan HR-folkene i firmaet bruge deres kræfter på medarbejderpleje og -udvikling alt imens virksomheden med garanti bliver velsignet med en ny medarbejder, der kan bidrage med en masse til jeres organisation professionelt og personlighedsmæssigt, når det rette rekrutterings- eller vikarbureau varetager hele forløbet i forbindelse med rekrutteringen af nyt personale til virksomheden. Men hvilke opgaver er det, at et rekrutteringsbureau vil være i stand til at klare for jeres virksomhed i forhold til rekruttering? Netop dette vil jeg med denne artikel give dig et svar på på baggrund af min omfattende HR erfaring der er et resultat af adskillige år med arbejde som HR-chef hos adskillige virksomheder af varierende størrelse.

Såfremt man vælger at uddelegere al rekruttering til et rekrutteringsbureau, er det en enorm fordel, at konsulenten fra bureauet får lejlighed til at sætte sig grundigt ind i forventningerne ved virksomheden og ved den potentielle medarbejder. Dette før de møder hinanden. Dertil får det pågældende firma kvalificeret hjælp til at lave en udførlig personprofil samt beskrivelse af jobbets indhold, førend den konkrete rekruttering af kvalificerede nye medarbejdere indledes. Derefter indleder vikarbureauet så selve rekrutteringen. I første omgang vil rekrutteringsbureauet som regel søge i deres database mhp. at finde frem til potentielle kandidater. Ikke sjældent vil det lykkes at udvælge drømmekandidaten i kartoteket. Ellers står bureauet for samtlige opgaver i relation til annoncering ved ekstern rekruttering af den nye medarbejder.

I annonceringsfasen af rekrutteringen kan virksomheden blive ved med at løse sine vante opgaver, eftersom vikar- eller rekrutteringsbureauet udvælger ca. 3 velegnede kandidater til stillingen, som derefter kommer til samtale hos virksomheden. Under selve udvælgelsesfasen anvendes nogle anerkendte redskaber for at skabe fundamentet for en perfekt rekruttering. Disse redskaber kan for eksempel være en MASTER personprofilanalyse og relevante tests af kandidatens færdigheder. Derudover kan der gennemføres en referencekontrol hos nogle af kandidaternes forudgående chefer. Den optimale rekruttering stopper i mellemtiden ikke i det øjeblik at firmaet får de bedst egnede kandidater til en samtale. Bureauet klarer også den nødvendige opfølgning når jobsamtalerne er ovre, og den nye medarbejder er fundet. Sidst men ikke mindst kan firmaet anvende den populære ”Try & Hire” ordning, som giver virksomheden chancen for at indlede det nye ansættelsesforhold, som et vikariat på tre måneder.

Fordelene i forbindelse med uddelegering af rekruttering er således adskillige for netop dit firma. Dig og dine medarbejdere får ikke blot en perfekt ny medarbejder. Det optimale match mellem kandidaten og jer sker også med et betydningsløst ressourceforbrug for jer i virksomheden, så I har chancen for at anvende ressourcerne på normale arbejdsopgaver under rekrutteringen af den nye medarbejder. I tilfælde af at I skal finde det bedst egnede bureau til at varetage al rekruttering for jer, bør I altid tjekke, om det enkelte bureau har en VICE certificering.