Foretrækker du Er EUR-paller eller en europalle dit foretrukne valg?

Såfremt det kommer til transportering af dyrebart gods, skabes der hyppigt en udveksling af forskellige synspunkter om hvilken løsning, der er den mest velegnede. Enkelte vælger for eksempel søfartøjer, og de andre sværger til flytransport. Fælles for dem alle er imedens, at det uanfægtet af transportmetoden er obligatorisk at købe stærke paller {http://www.jyskpalleimport.dk/default.asp} i høj kvalitet, på hvilke lastvarerne kan stilles undervejs. Ved dette step opstår følgende dilemma: Hvad er at foretrække – en europalle {http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=32} eller EUR-paller [http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=33]?

Ja, det er jævnligt forholdsvist besværligt at fastlægge, fordi EUR-paller i grunden er meget lig europallen. For at frembringe et eksempel er begge palletyper blåstemplet af ISPM-15, hvilket vil sige, at træpallerne er behandlet med varme og autoriserede i henhold til de retsgyldige krav. Denne behandling nedjusterer sandsynligheden for, at du ved et uheld kan komme til at overbragt småkryb sammen med din last.

Som regel kan du regne med, at én europalle kan bære 1½ T. Er dit gods mere tungtvejende, bør du nu ej afskrive pallerne. Du kan nemlig stille mange paller ovenpå hverandre og dermed forstærke deres tolerance. Fire træpaller vil således give en vægttolerance på ca. seks T. Det må dog ikke være dette, der skyld i, at du vælger en europalle i stedet for EUR-pallerne, eftersom EUR-pallerne har en ens vægttolerance og ydermere, ligesom europallerne, er gode for miljøet. EUR-pallerne er jo super kostbare som genbrugspaller, og dvs., at du i teorien låner pallerne og sagtens har mulighed for at aflevere dem, lige så snart du ikke længere har brug for dem.

Der er således alene ét at sige, hvilket er, at du uanset din købsbeslutning kan vide dig hundrede procent sikker på at få excellente og stærke paller.