En investering i individuel outplacement viser socialt ansvar

For nylig kom jeg som daglig leder for en regnskabsafdeling i den uheldige situation at være tvunget til at afskedige fire af mine medarbejdere. Dengang fyringerne blev vedtaget, tog vi også en beslutning om at investere i et outplacement forløb for de medarbejdere, der blev afskediget. På den måde fik vi nemlig muligheden for at give dem mod på at komme videre med karrieren. Det mente vi, at vi i det mindste kunne gøre, fordi at vi overhovedet ikke var utilfredse med deres indsats. På grund af den økonomiske krise var vi desværre presset til at spare et sted.

Det mest centrale plus ved at tilbyde samtlige af vores fyrede ansatte i afdelingen et af disse outplacement forløb har uden tvivl været, at vi selv efter fyringerne har haft glæde af nogle professionelle og tilfredse ansatte. Desuden har outplacement forløbene for de ansatte, som fik en fyreseddel betydet, at de øvrige ansatte i afdelingen har haft lettere ved at godtage forandringerne i forbindelse med opsigelserne. De professionelle outplacement forløb endte som følge heraf med at være en metode til at bevise, at vi bærer et ansvar for vores ansatte samt skabe grobund for en harmonisk stemning i en meget besværlig situation.

For de berørte medarbejdere har deres outplacement forløb i høj grad gjort en enorm forskel. Under perioden efter deres afskedigelse har de nemlig haft glæde af at få sparring fra jobsøgningskonsulent fra et konsulentfirma som bl.a. har vejledt dem om at lave den gode ansøgning og curriculum vitae til jobopslag, som matcher deres kvalifikationer. Outplacement rådgiveren har derudover også bidraget med en effektfuld vejledning, som har givet medarbejderne den behørige hjælp til at få kortlagt deres professionelle kompetencer samt potentielle karrieremuligheder. Som følge deraf har de medarbejdere, der blev ramt af fyring, følt sig klar til at lede efter et nyt job.

Skal du give en fyreseddel til et vist antal medarbejdere i dit firma, eller er du tvunget til at fyre en enkelt medarbejder i firmaet? Lige meget hvad årsagen til afskeden er og omfanget af en egentlig fyringsrunde, er et outplacement vejledningsforløb for den eller de afskedigede ansatte en klog investering for både firmaet og de medarbejdere, der blev fyret. Som en følge af den gode oplevelse fra min egen virksomhed, vil jeg af den grund anbefale, at man som udgangspunkt vedtager at budgettere med outplacement forløb, såfremt man er tvunget til at afskedige medarbejdere.

Hvis du som medarbejder er har fået en opsigelse, og har du svært ved at få øje på, hvordan du sikrer et godt drømmejob? Så er det også en god idé for dig at se nærmere på om der er en mulighed for, at virksomheden vil hjælpe på vej ved at bruge penge på et rådgivningsforløb med en outplacement konsulent. Her kan din tillidsmand ofte være behjælpelig med at få skrevet en aftale om outplacement ind i fratrædelsesaftalen. På denne måde får du nemlig et godt fundament for at bruge opsigelsen på konstruktiv vis og til at sætte nogle andre personlige ambitioner for dit arbejdsliv.