En facaderens og facadeimprægnering gør en nedslidt facade flot og sund

For alle virksomheder er facaderensning en klog metode til at opbygge og opretholde et attraktivt indtryk hos interne og eksterne interessenter. En velholdt bygningsfacade signalerer nemlig en veldrevet virksomhed. Desuden er en ordentlig facaderensning såvel som en facadeimprægnering bagefter en metode til at bibeholde sunde bygningskonstruktioner. Såfremt firmaets facade er begyndt at være slidt og trist, er det derfor en god idé at hyre et erfarent firma med speciale i facader til at sikre facaden fornyet liv ved at gennemføre en facaderens og facadeimprægnering.

Her i landet er der som udgangspunkt et foranderligt vejr med betydelige variationer i nedbørsmængder og temperaturer. Samtidig sætter trafikos såvel som biologiske gevækster som f.eks. alger, svampe eller mos sit aftryk på en hvilken som helst facade over tid. Har disse først sat sig fast, er der risiko for, at gevæksterne kan lave fugt- og frostskader i de bagvedliggende bygningskonstruktioner. Netop derfor er en optimal afrensning, som bortrenser al skadelig forurening såvel som svampe- eller algegevækster fra facaden, uden tvivl en attraktiv investering for jeres virksomhed.

En professionel facaderens kan som regel stå alene eller blive lavet som en del af en mere omfattende istandsættelse af en facade. Samtidig kan der vælges imellem utallige variationer af rensning af facader, og det optimale metodevalg afgøres af, hvilke bygningsmaterialer jeres domicil er opbygget i. Dertil tages der stilling til, hvorvidt det bare er snavs og bilos foruden svampe, mos og algevækst, som skal renses af eller, om der er en nuværende imprægnering, maling eller lignende overfladebehandling, som desuden skal renses bort.

Bagefter beslutningen om, at I skal have en afrensning af jeres facade, er taget, vil det i grunden være en god idé at få foreløbige prisoverslag og tilbud fra op til tre firmaer med ekspertise inden for facaderensning. Servicefirmaet, som I ender med at vælge, vil derefter først i fællesskab med nogle af jeres repræsentanter foretage en vurdering af, hvilken fremgangsmåde til facaderens, der i højeste grad opfylder jeres virksomheds aktuelle behov. Heriblandt tager firmaets specialister højde for, hvor højt jeres virksomheds realistiske budget for en facaderens og eventuel facadeimprægnering er såvel som hvor mild en fremgangsmåde, som er nødvendig ud fra facaden og den bagvedliggende konstruktions forfatning og byggematerialer.

Størstedelen af facadeafrensningsfirmaer vil nedbryde forhåndenværende alger på bygningens facade, før teknikerne starter den egentlige afrensning. Derefter er en omfattende spuling af facaden med brandvarmt eller i nogle tilfælde tilfælde køligt vand, som afhængigt af bygningsfacadens materialer samt aktuelle stand ofte er blandet sammen med kemiske opløsninger, den oftest benyttede praksis ifm. en ordentlig facaderensning. For at skabe et flot og varigt resultat vil teknikerne som regel give hele bygningsfacaden en facadeimprægnering, der bevarer facaden flot og sund de næste mange år.